Joulz I-App live!

Joulz I-App in gebruik genomen op 20 Augstus 2018 De Joulz I-app is door ons ontwikkeld met ontwikkelingsplatform OutSystems en vervangt de Joulz Meterbon-applicatie die al vele jaren dienst heeft gedaan maar die moest worden vervangen.  Wat kan er gedaan worden met...