Joulz I-App

Joulz I-App in gebruik genomen op 20 Augstus 2018

De Joulz I-app is door ons ontwikkeld met ontwikkelingsplatform OutSystems en vervangt de Joulz Meterbon-applicatie die al vele jaren dienst heeft gedaan maar die moest worden vervangen.

 Wat kan er gedaan worden met de I-app?

De monteurs komen naar verschillende klanten om werkzaamheden uit te voeren zoals het plaatsen van meters, het wijzigen of uitvoeren van controles. Met de I-app worden alle technische gegevens correct ingevoerd en opgeslagen in systemen zoals Mecoms en CMFE.

 Technische uitdagingen bij de ontwikkeling van de I-app

Belangrijke vereisten waarbij de app moest functioneren ook als er geen internetverbinding was (offline), en dat deze in de browser van een laptop moest werken, omdat de laptop het belangrijkste apparaat is dat de monteurs gebruiken voor hun werk. Ook een licht en donker thema dat kon worden omgeschakeld zonder de gegevens op het scherm te beïnvloeden, was een vereiste vanwege de verschillende lichtomstandigheden waarin de monteurs hun werk uitvoeren.

Daarom hebben we de app ontwikkeld met behulp van de sjabloon Mobile van OutSystems, vooral omdat deze een lokale opslagdatabase in de browser ondersteunt voor offline gegevensopslag. Geavanceerde synchronisatiepatronen werden ontwikkeld om 50+ gerelateerde entiteiten te synchroniseren, tussen de Joulz backend-app (DSXL) en de OutSystems-database, evenals synchronisatiepatronen tussen de OutSystems-database en de lokale opslag in de app. Verder hebben we de CSS sterk aangepast om het licht / donker-thema te ondersteunen, evenals andere browserspecificaties, zoals dat gebruikers het formaat van het browservenster of de zoomfactor aanpassen. Er moesten aanvullende widgets worden ontwikkeld, zoals een combobox en meerdere geselecteerde bestandsuploads, die geen standaardpatronen van SILK UI-mobiel zijn.

Ook toe aan de vervanging van een bestaande app of een nieuw te ontwikkelen app? Kijk op onze maatwerk pagina.